Slovníček

Na této stránce najdete volně přeložené důležité pojmy ze hry Hearthstone. Nejde o doslovné překlady (to často ani není možné), zaměřil jsem se především na to, aby bylo snadné se v nich zorientovat. Při kliknutí na pojem se zobrazí vysvětlující detaily.

Hodnota útoku říká, jaké poškození daná postava způsobí, když zaútočí.
Postavami se rozumí jednotky i hrdinové dohromady.
Zdraví symbolizuje životní body postavy, jakmile hodnota klesne pod 1, postava obvykle umírá.
Hrdina symbolizuje hráče, pokud jeho počet životů klesne pod 1, hrdina zemře a to znamená konec hry.
Hrdinská schopnost je speciální dovednost hrdiny, kterou je možné standardně jednou za kolo aktivovat (některé karty mohou v této věci dělat změny - například umožnit vícenásobnou aktivaci nebo změnu hrdinské schopnosti).
Jednotka s 1 útokem a 1 životem a silným battlecry efektem. Dostupné pouze z karet, které do ruky přidají některého z poskoků.
Mana je zdroj, který se používá pro hraní karet či aktivaci hrdinské schopnosti.
Jednotky jsou vyvolávané "příšery", které mají vlastní hodnotu útoku i životů.
Kouzlo provádí definovanou akci.
Zbraň zvyšuje útok hrdiny dokud není zničena.
Vyvolá výběr ze tři efektů, slouží k přizpůsobení jednotek.
Aktivuje se při zahrání jednotky.
Jednotka může útočit ihned bez čekání do dalšího kola.
Zvolíte si jeden z nabízených efektů.
Aktivuje se, pokud je karta v daném tahu zahrána a ne jak první.
Vyruší soupeřovo kouzlo.
Aktivuje se při zničení jednotky.
Dostanete na výběr ze tři voleb, volíte si jednu. Může jít o kartu, kterou dostanete, nebo třeba novou hrdinskou schopnost.
Efekt chránící jednotku před poškozením z prvního útoku, který jednotka obdrží. Nechrání před efekty, které jednotku rovnou odstraní nebo promění.
Jednotka, která je na herní desce, ale nemůže být ovládána, ovlivňována, odstraněna atd. Obvykle má nějakou podmínku aktivace.
Kartu lze hrát opakovaně dokud neskončí kolo nebo nedojde mana.
Rozzuření je aktivní, když je jednotka zraněná. Pokud je vyléčena, efekt se opět deaktivuje.
Zmrazení brání postižené jednotce v útočení po jedno kolo. V případě napadení se však stále brání.
Když je jednotka imunní, je chráněna před poškozením.
Povzbuzení se provede tehdy, když hráč použije hrdinskou schopnost.
Hrdina, který zahraje jednotku nebo kouzlo s krádeží života, je vyléčen o stejný počet životů, jako je způsobené poškození.
Vlastnost, díky které se mohou minioni mechanické kategorie spojovat s jinými.
Čtyřútok dává jednotce možnost zaútočit během jediného tahu čtyřikrát (nebo do doby, než je zničena).
Karty s tou vlastností mají efekt, pokud je karta zahrána ve chvíli, kdy je v ruce okrajovou kartou (první nebo poslední).
V případě, že příšera s touto vlastností přežije útok a její útočná hodnota je vyšší než zdraví napadené jednotky, spustí se dodatečný efekt.
Přetížení uzamkne příslušný počet mana krystalů pro následující kolo.
Když způsobí jiné jednotce poškození, zcela ji zničí.
Úkol nabízí lákavou výhodu za jeho splnění během daného zápasu.
Jednotka s touto vlastností je po svém prvním úmrtí oživena s 1 životem.
Při zahrání je vyvolána další jednotka z balíčku.
Jednotka nemusí po vyvolání kolo čekat, může útočit rovnou, ne však na hrdinu.
Tajemství je speciální mechanika, která se může aktivovat při splnění podmínky. Většinou však pouze během kola soupeře.
Umlčení deaktivuje vlastnosti jednotky, na kterou je použito. Jednotce tak pro boj zbudou jen vlastní útok a zdraví.
Vlastnost poškození kouzel má vliv na sílu kouzel, typicky například může přidávat 1 bod k poškození, které kouzla způsobují.
Efekt, který se spouští na začátku partie.
Plížení chrání jednotku před přímo cílenými útoky a kouzly. Jednotka však stále může být ovlivněna, například plošnými kouzly nebo náhodně přesměrovanými útoky. Plížení je ve hře zobrazeno tím, že se obrázek jednotky ponoří do mlhy.
Efekt vyvolání se vztahuje k vytvoření jednotky na herním plánu.
Štít funguje tak, že postava, která jím disponuje, chrání ty ostatní před útoky. Když je na herním plánu postava se štítem, nelze útočit na postavy bez štítu (kouzly lze). Pokud je postav se štítem více, lze útočit na všechny se štítem a žádné jiné.
Proměna obvykle mění jednotku v nějakou jinou.
Po prvním zahrání se do ruky přidá kopie kouzla (které už tuto vlastnost neaktivuje).
Jednotka může v jednom kole útočit dvakrát. Každý útok může směřovat na jiný cíl. Pokud je jednotka s dvojitým útokem při tom prvním zničena, znova útočit nemůže.
Běžnou kartu najdete při otevírání nového balíčku nejčastěji. Na kartě je symbolizována bílým kamenem.
Epická karta je nejvzácnější typ karty, kterou ještě lze do balíčku dát v počtu dvou kusů. Na kartě je symbolizována fialovým kamenem.
Karta legendární je ze všech typů nejvzácnější. Do balíčku ji lze přidat pouze jednu. Na kartě je symbolizována oranžovým kamenem.
Výjimečnou nebo lepší kartu najdete při otevírání nového balíčku alespoň v počtu jednoho kusu. Na kartě je symbolizována modrým kamenem.
Vzácnost je na kartě zobrazena barevným kamenem uprostřed.
Tento pojem vyjadřuje, že se při splnění podmínky (což může být i jen zahrání dané karty) udělí určený počet bodů poškození.
Líznutí daného počtu karet. Líznutí jedné karty je obvykle zaznamenáno jako "draw a card".
Obnoví cíli uvedené množství zdraví.